Banner-Project-Management

PMO

Door de toenemende complexiteit van programma’s en projecten realiseren veel organisaties zich dat de ondersteuning van projecten, programma’s en portfolio’s steeds belangrijker wordt en een professionele benadering vergt. C4PO is een gespecialiseerd in het efficiënter laten verlopen van uw PMO processen en we bieden ook de mogelijkheid delen van uw PMO bij ons te beleggen.

Ons uitgangspunt m.b.t. PMO gaat uit van 15 kerngebieden, middels een quickscan kunnen we de kracht en zwakte op deze gebieden binnen uw bedrijf vaststellen, waarna we met u een plan maken welke onderdelen u belangrijk vindt en hoe we samen deze onderdelen kunnen verbeteren.

De kerngebieden die wij onderkennen zijn:
Organisatie
Planning en rapportage
Communicatie
Financieel management
Business afstemming
Stakeholder management
Scope management
Risico en issue management
Configuratie management
Wijzigingsbeheer
Resource management
Capaciteitsmanagement
Facilitair management
Tooling
Kwaliteitsmanagement