Banner-Project-Portfolio

C4PO beheert/helpt u met uw project portfolio

Projecten doet u om veranderingen in uw bedrijfsvoering door te voeren hetzij om te verbeteren of om te kunnen voldoen aan veranderende wetgeving. Bij vele bedrijven lopen er veel projecten die soms ook met elkaar verband houden. Bij project portfolio management gaat het er om dat u inzicht heeft in alle projecten, hun samenhang en wat ze bijdrage aan de visie van uw bedrijf (of de veranderingen in de wetgeving). Vanuit dat inzicht kunt u dan bepalen welke projecten prioriteit hebben en welke projecten u beter kan schrappen.

Door de toenemende complexiteit van programma’s en projecten en de invoering van Agile wordt het inzicht in uw project portfolio essentieel om de focus op de juiste projecten te hebben en houden. C4PO is helpt u bij het aansluiten van uw projectmanagement en PMO processen bij Project Portfolio Management we bieden ook de mogelijkheid om (delen van) uw PPM bij ons te beleggen, prioriteren moet u natuurlijk zelf blijven doen.

Wij zorgen voor inzicht in uw projecten, business cases en de cijfers die u nodig heeft om hier beslissingen over te nemen.
Wij helpen u om zo spoedig mogelijk in uw projecttrajecten knelpunten en te identificeren om zo keuzes te maken om vertragingen in uw belangrijkste projecten te voorkomen.